RUKUN TETANGGA

KETUA RT-RW DESA ASEMDOYONG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ASEMDOYONG PEMBENTUKAN KETUA RT DAN KETUA RW DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 149 / 8 / TAHUN 2018 pada tanggal 16 Januari 2018
WILAYAH RW/RTNAMAJABATANALAMAT
RW. I
SOBIRIN
KETUA RWDusun Asemdoyong RT 004 RW 001
RT. 01KHOLIDIN
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 001 RW 001
RT. 02ROZIKIN
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 002 RW 001
RT. 03BUDIANTO
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 003 RW 001
RT. 04SLAMET RIYADI
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 004 RW 001
RT. 05ABDUL AZIZ
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 005 RW 001
RT. 06UNTUNG SUGIHARTO
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 006 RW 001
RT. 07MASHUDIN
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 007 RW 001
RW. IIMASKURI
KETUA RWDusun Asemdoyong RT 004 RW 001
RT. 08WAERUN
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 008 RW 002
RT. 09SAHRONI
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 009 RW 002
RT. 10MUNARI
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 010 RW 002
RT. 11DEDI PRASTIYO
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 011 RW 002
RT. 12TASBUN
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 012 RW 002
RT. 13WAHIJIN
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 013 RW 002
RT. 62DARTO SUPRIADI
KETUA RTDusun Asemdoyong RT 062 RW 002
RW. IIIARI SUBENO
KETUA RWDusun Beran RT 017 RW 003
RT. 14TAUPIKIN
KETUA RTDusun Beran RT 014 RW 003
RT. 15BAMBANG SUMARDI
KETUA RTDusun Beran RT 015 RW 003
RT. 16FATHUROJI
KETUA RTDusun Beran RT 016 RW 003
RT. 17HAYATI
KETUA RTDusun Beran RT 017 RW 003
RT. 18SURAHMAN
KETUA RTDusun Beran RT 018 RW 003
RT. 19WARTAS
KETUA RTDusun Beran RT 019 RW 003
RW. IVRAPI’I
KETUA RWDusun Beran RT 023 RW 004
RT. 20MULAWI
KETUA RTDusun Beran RT 020 RW 004
RT. 21KUSNADI
KETUA RTDusun Beran RT 021 RW 004
RT. 22TOKYO
KETUA RTDusun Beran RT 022 RW 004
RT. 23MUHAMAD TOAN
KETUA RTDusun Beran RT 023 RW 004
RT. 24AHMAD SAEKHU
KETUA RTDusun Beran RT 024 RW 004
RT. 25SARWOKO
KETUA RTDusun Beran RT 025 RW 004
RW. VMUHTAROM
KETUA RWDusun Trinem RT 029 RW 005
RT. 26SIKRAM
KETUA RTDusun Trinem RT 026 RW 005
RT. 27WARIDIN
KETUA RTDusun Trinem RT 027 RW 005
RT. 28DRAJAT
KETUA RTDusun Trinem RT 028 RW 005
RT. 29MUSANTO
KETUA RTDusun Trinem RT 029 RW 005
RT. 30TANDING
KETUA RTDusun Trinem Ketua RT 030 RW 005
RW. VIRUSYANTO
KETUA RWDusun Trinem RT 032 RW 006
RT. 31MASDUKI
KETUA RTDusun Trinem RT 031 RW 006
RT. 32MAD NUR
KETUA RTDusun Trinem RT 032 RW 006
RT. 33HERMANTO
KETUA RTDusun Trinem RT 033 RW 006
RT. 34WACITO
KETUA RTDusun Trinem RT 034 RW 006
RW. VIIKASDONO
KETUA RWDusun Bulusari RT 037 RW 007
RT. 35SORIHIN
KETUA RTDusun Bulusari RT 035 RW 007
RT. 36WARYONO
KETUA RTDusun Bulusari RT 036 RW 007
RT. 37MOH. GUNTUR
KETUA RTDusun Bulusari RT 037 RW 007
RT. 38WALUYO
KETUA RTDusun Bulusari RT 038 RW 007
RW. VIIIM. NASROH
KETUA RWDusun Bulusari RT 039 RW 008
RT. 39WASTARI
KETUA RTDusun Bulusari RT 039 RW 008
RT. 40MISRATNO
KETUA RTDusun Bulusari RT 040 RW 008
RT. 41SLAMET HARYANTO
KETUA RTDusun Bulusari RT 041 RW 008
RT. 61SURAJI
KETUA RTDusun Bulusari RT 061 RW 008
RW. IXSUJARNO
KETUA RW Dusun Karanganyar RT 047 RW 010
RT. 42RAIS
KETUA RTDusun Karanganyar RT 042 RW 009
RT. 43CASMADI
KETUA RTDusun Karanganyar RT 043 RW 009
RT. 44ABDUL MUFID
KETUA RTDusun Karanganyar 044 RW 009
RT. 45EDI SANTOSO
KETUA RTDusun Karanganyar RT 045 RW 009
RT. 46JOKO PAMUNGKAS
KETUA RTDusun Karanganyar RT 046 RW 009
RW. XADAMIRI
KETUA RW Dusun Karanganyar RT 048 RW 010
RT. 47SLAMET UNTUNG DIONOKETUA RTDusun Karanganyar RT 047 RW 010
RT. 48MUHAMAD YASIN
KETUA RTDusun Karanganyar RT 048 RW 010
RT. 49SURAJI
KETUA RTDusun Karanganyar RT 049 RW 010
RT. 50KURDI
KETUA RTDusun Karanganyar RT 050 RW 010
RT. 63SUGINO
KETUA RTDusun Karanganyar RT 063 RW 010
RW. XITRI MARTONO
KETUA RWDusun Pandanwangi RT 051 RW 011
RT. 51TAADI
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 051 RW 011
RT. 52MULYONO
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 052 RW 011
RT. 53WARJAT
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 053 RW 011
RT. 54YATIN WIROTAMBAK
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 054 RW 011
RT. 55KAYAN
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 055 RW 011
RW. XIISUKARYO
KETUA RWDusun Pandanwangi RT 056 RW 012
RT. 56TARJANI
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 056 RW 012

RT. 57WIHARTO
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 057 RW 012
RT. 58CASMARI
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 058 RW 012
RT. 59SUJONO
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 059 RW 012
RT. 60KASTORI
KETUA RTDusun Pandanwangi RT 060 RW 012